Examensarbeten

Vi på TeknologTryck har äran att få föreviga många av alla de examensarbeten som presenteras på Chalmers. På denna sidan har vi sammanfattat de punkter som är viktigast för att få just ditt tryck så bra som möjligt specifikt för detta!

Första stegen i att komma igång med filerna

Att skapa filerna kan vara klurigt om man inte använder sig av redigeringsprogram som stödjer bland annat utfall (eng bleed), när man ändå vill ha utfallande tryck. I många fall så använder sig våra kunder av inDesign, Affinity Publisher, eller Canva. Dessa stödjer utfall vilket gör det lätt att lyckas. Använder du inte dessa program kolla då vår sida för detta längre ner. För att lyckas med att korrekt komma igång med ett dokument så gäller generellt följande:

  1. Starta ett nytt dokument
  2. Ställ in det slutformat du vill ha (ex A4)
  3. Ställ in utfall (eng bleed) på 3 mm.
  4. Ställ in marginaler efter tycke. Dock minst 5 mm. (Detta är vanligtvis förinställt i programmet.)
  5. Ställ in korrekt färgrymd (CMYK, ex Fogra-39)

Tips

Vid själva skapandet av materialet så kan man välja lite olika tillvägagångssätt. Här följer vår rekommendation.

Dela upp omslag och inlaga

Detta gör det tydligt för er och för oss så att sidorna inte blandas ihop.

Omslaget omfattar de fyra sidor som skall tryckas på ett annorlunda papper. Det består vanligtvis av ett ark som viks runtom boken.

Inlagan omfattas av de resterande sidorna som trycks på det tunnare pappret och börjar därmed på en högersida. Kontrollera så att sidnumreringen hamnar rätt.

Tänk på linjetjockleken

Detta är ett problem som förekommer ofta. Vi får ofta in linjer som är så små att de inte är tryckbara, ofta endast nanometer. Vanliga hushållsskrivare och förhandsvisningsprogram förstorar dessa linjer vilket gör det extra svårt för skaparen av materialet att upptäcka.

För att linjer skall synas så är riktlinjen att de skall vara minst 0.10 mm. (Notera att mm här inte alltid översätts till punkter vilket är ett valigt mått i vissa program)

Tryck på bokryggen

Om man vill ha tryck på bokryggen så kan man huvudsakligen välja två tillvägagångssätt. Antingen skapa en väldigt smal sida som endast är bokryggen. Eller skapa hela omslaget som en sida som då blir dubbelt så bred som slutformatet plus bokryggen. Fördelen med det sistnämnda alternativet är att man då kan ha ett omslag som inte får några synliga ”skarvar”.

Glöm inte att skapa insidan av omslaget i samma fil.

Ett problem i bägge fallen är att man inte vet exakt hur stor ryggen kommer bli. Detta beror på valet av inlagepapper. Vanligtvis blir ryggen något mindre än 10 mm per 100 sidor. Skall text tryckas på ryggen skall den helst vara hälften så stor som hela ryggen. Om ryggen är 8 mm så får text alltså vara max 4 mm.

Antal lager

Antal lager kan leda till extremt svåra filer och kan i många fall göra filer korrupta. Försök vara lite försiktig här för att undvika större problem.

Exportera rätt

Vid exponeringen är det en del grejer att tänka på så att allt jobb som gjorts hittills inte är i onödan. Dessa är att:

  • Se till att exportera som sidor och inte som uppslag. Annars kan vi inte sätta ihop det korrekt
  • Använda dokumentets inställningar för utfall. Så att utfallet också kommer med i den exporterade filen
  • Konvertera färgrymd till måldestination och sätt denna till CMYK. Till exempel Fogra-39

Om det finns; välj ”Press ready” som förinställning vid export. Denna skiljer sig från print och bör vara korrekt i de flesta program.

Lycka till!

Det var allt! Efter detta bör ni sitta med två filer. En för omslaget och en för inlagan, och de borde vara skyddade från de flesta problem!