Studenternas egna tryckeri på Chalmers

Vårt utbud

Det här kan vi erbjuda dig
Affischer

Vi trycker affischer i alla storlekar

Tidningar och häften

Sektionstidningar, kompendier, sånghäften, program

Wire-O

Alternativ till häftning och limning

Liminbindningar

Böcker, kursböcker, nollmoduler, limblock

Visitkort

Vi fixar både visitkort och biljetter

Transfertryck

Vi gör tryck på tröjor och textilier. Kontakta oss för mer info.

Samt mycket mer

Kontakta oss för en skräddarsydd produkt.

Om TeknologTryck

TeknologTryck är en del av Elektroteknologsektionen på Chalmers tekniska högskola. Här arbetar studenter vid sidan av studierna för att ge Dig trycket Du vill ha till ett så billigt pris som möjligt. På grund av detta är verksamheten influerad av Chalmers läsperioder. Detta innebär att vi har begränsad möjlighet till tryck och service under läsvecka 9 då vi skriver tentor och under loven. Självklart gör vi oss ändå gärna anträffbara vid dessa tider efter överrenskommelse.

Kolla in vår egna kundguide för att bekanta dig med uttryck och saker att tänka på för att få Ditt tryck så snyggt som möjligt!

Här hittar du kundguiden

Vi hjälper dig gärna med val av papper och tips inför trycket.

 • Villkor

  TeknologTryck utför allt material på den tryckdata kunden skickat. Kunden ansvarar för alla fel i tryckmaterialet som uppkommer på grund av fel i tryckdatan som exempelvis mått, färger, stavfel och upplösning. TeknologTryck ansvarar ej för de fel som uppkommit i och med konvertering av data till de format som TeknologTryck använder.

  TeknologTryck ansvarar inte för skiftande resultat mellan färg och faktiskt tryck då det på grund av bildkalibrering kan skilja mellan olika skärmar och det tryckta resultatet. Vi förbehåller oss rätten att neka bilder som av oss kan anses vara omoraliska. Kunden är ansvarig för de bildrättigheter för de bilder som skickas in.

 • Leveranstid och provtryck

  Leveranstiden är normalt 10 dagar under läsperioden (se öppettider längst ner) men under tentaperiod förekommer det längre leveranstider.

  Kunden är själv ansvarig för att konvertera till CMYK. Rekommenderat är att använda färgrymden Fogra-39.

  Enligt Distans- och hemförsäljningslagen(2005:59) 2 kap5 §:” Anser distansavtalet en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller annars skall få en tydlig personlig prägel, få konsumenten och näringsidkaren skriftligen avtala att det inte skall finnas någon ångerrätt”. I och med att TeknologTryck erbjuder personliga trycksaker upphävs därmed ångerrätten vid köp av trycksaker från TeknologTryck.

 • Tips

  Kolla in vår egna kundguide för att bekanta dig med uttryck och saker att tänka på för att göra Ditt tryck så snyggt som möjligt.