Villkor

Allmänna villkor

TeknologTryck utför allt material på den tryckdata kunden skickat. Kunden ansvarar för alla fel i tryckmaterialet som uppkommer på grund av fel i tryckdatan som exempelvis mått, färger, stavfel och upplösning. TeknologTryck ansvarar ej för de fel som uppkommit i och med konvertering av data till de format som TeknologTryck använder. 

Kunden är själv ansvarig för att konvertera till CMYK. Rekommenderat är att använda färgrymden Fogra-39. 

TeknologTryck ansvarar inte för skiftande resultat mellan färg och faktiskt tryck då det på grund av bildkalibrering kan skilja mellan olika skärmar och det tryckta resultatet. Vi förbehåller oss rätten att neka bilder som av oss kan anses vara omoraliska. Kunden är ansvarig för bildrättigheter för de bilder som skickas in.

TeknologTryck följer allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer (ALG 10).

Villkor vid textiltransfer

Om filerna inte uppfyller kraven specificerade på vår sida för textiltryck kan vi ej garantera att tryckmaterialet blir framställt som ni tänkt. Då alla tryck placeras för hand samt att alla tyger varierar i utförande så kan placeringen skilja sig åt något från önskad placering.

Textilierna skall vara nytvättad när den lämnas in till oss. Detta gäller även nyinköpt material.

Leveranstid

Leveranstiden är normalt 10 arbetsdagar under läsperioderna. Under tentaperioder kan det förekomma längre leveranstider.

Vi kan erbjuda snabbare leverans till en avtalad tid mot en expressavgift.

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen(2005:59) 2 kap5 §:” Anser distansavtalet en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller annars skall få en tydlig personlig prägel, få konsumenten och näringsidkaren skriftligen avtala att det inte skall finnas någon ångerrätt”. I och med att TeknologTryck erbjuder personliga trycksaker upphävs därmed ångerrätten vid köp av trycksaker från TeknologTryck.